Преподаватели

Маргарита Григорова – Старши учител, практическо обучение ПН „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“

Татяна Донева – Старши учител, общообразователен предмет в гимназиален етап и Чужд език по професията-английски език

инж. Цветомира Иванова-учител практическо обучение-Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг

 

 

НАДГРАЖДАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ – ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“

В периода 05-18.08.2018г. шест преподаватели, в това число и  преподавателите в иновативната паралелка, надградиха теоретичните си знания, умения и компетенции посредством реализация на двуседмична образователна мобилност на  тема „Креативност, иновации, мотивация и нови методи на преподаване“ в EUROPASS Centro Studi Europeo, училище за чужди езици и култура и организация за професионално обучение със седалище във Флоренция, Италия. Предстои обучение в Малага, Испания 1.07-17.06.2019г.